نقش پروتئین اضافه در عضله سازی بانوان


پروتئین یک درشت مغذی ساخته شده از اسیدهای آمینه ی متصل به هم است که بدن انسان می تواند بعضی از آن ها را به صورت طبیعی تولید کند که به آنها اسید آمینه غیر ضروری می گویند. بعضی از زنجیره هایی را که بدن نمی تواند آن ها را به صورت طبیعی تولید کند و باید آن ها را از طریق غذا دریافت نمود را اسید آمینه ضروری می گویند. پروتئین در اغلب مواد غذایی در مقادیر مختلف وجود دارد. دریافت مقدار کافی پروتئین، شما را در تعادل نیتروژن مثبت یا وضعیت آنابولیک قرار می* دهد که این وضعیت به شما امکان عضله سازی خواهد داد. به این نکته توجه داشته باشید که اگر تعادل نیتروژن منفی داشته باشید در حالت کاتابولیک قرار خواهید گرفت. به همین علت دریافت میزان کافی پروتئین از اهمیت بالایی برخوردار است.

هنگامی که بحث عضله سازی مطرح می شود نخستین پارامتری که به ذهن می رسد افزایش مصرف پروتئین می باشد. زیرا یکی از پارامتر های تاثیر گذار بر عضله سازی مصرف پروتئین است. اما ممکن است پس از افزایش مصرف پروتئین نتایجی را که انتظار داشتید را مشاهده نکنید. در اینجا باید این نکته را به شما یادآور کنیم که لزوماً افزایش پروتئین ورودی به بدن نمی تواند به تنهایی باعث افزایش توده و حجم عضلات شود، حتی ممکن است مصرف بیش از اندازه پروتئین می تواند در برخی موارد سبب ایجاد آسیب هایی شود.

یکی از تصورات اشتباه درباره پروتئین این است که عضلات به طور کامل از این ماده تشکیل شده اند اما پروتئین حدود 20 درصد عضله را شکل می دهد و 80 درصد باقیمانده از اجزای دیگر مانند آب تشکیل شده است. پس می توان نتیجه گرفت که میزان پروتئین مورد نیاز بدن برای رشد عضلانی بسیار کمتر از مقداری است که تصور می کنید. جالب است بدانید که پروتئین اضافی که در بدن مورد استفاده قرار نمی گیرد به چربی تبدیل شده و در سلول های چربی ذخیره می شود.