نکات مهم در تمرینات اسکات پرشی


این حرکت ورزشی موثر به علت ماهیتی که دارد، عضلات پشت، عضلات سرین ( باسن )، عضلات شکم و عضلات همسترینگ (پشت پا) را نیز با چالش مواجه می کند.
حرکت اسکات پرشی در حقیقت یکی از تاثیر گذار ترین نوع حرکات ورزشی است که می تواند بیشتر از 256 عضله را در یک حرکت درگیر نماید. این حرکت ورزشی برای بدنسازان، ورزشکاران و وزنه برداران یک تمرین ترکیبی موثر می باشد که در تمامی برنامه های تمرینی گنجانده می شود.

نکات مهمی که باید در تمرینات اسکات پرشی به آن توجه کرد:

1. در طول انجام تمرینات تا جای ممکن به آرامی به سمت پایین فرود بیایید. برای کنترل فرود می توانید این کار را به کمک تماس انگشتان پا با سطح زمین انجام دهید.
2. در صورتی که از قبل از ناحیه زانو و پشت کمر دچار مصدومیت شده اید، باید هنگام انجام حرکت اسکات پرشی احتیاط زیادی به خرج دهید.
3. برای کاهش آسیب پذیری هنگام فرود و کاهش فشار و آسیب پذیری کمتر بدن در حین انجام تمرینات اسکات پرشی، فرودهای خود را کوتاه نمایید.
4. برای افزایش سرعت به حرکت اسکات پرشی، هنگام پرش دست ها را بالا ببرید و سپس (هنگام فرود) به حالت قبل بازگردانید.

منبع: