سلام. میخواستم بدونم هر کدوم از این عضلات رو چند ست و چند تکرار باید تمرین داد؟
عضله ساق پا
عضله ساعد
عضله کمر
عضله شکم. اگه دراز و نشست معمولی برم چند ست و تکرار و اگه کرانچ برم چند ست و تکرار؟
ممنون