درود،لطفا تدابیری برای جذب مخاطب و کاربر بیشتر در سایت در نظر بگیرید...این اصلا خوب نیست که این سایت کاربران بسیار کمی داشته باشه...بنظرم باید مشارکت بسیار بالاتر باشه