salam.man 19 salame vaznam 46 kilo has ghadam 165.ye barname mikhastam vase fitnes.mamnon misham.