تاثیر تمرین سبك در سوزاندن چربی ها:

یك بررسی اجمالی نشان می دهد كه تمرین سبك و دارای شدت پایین همچون پیاده روی ، برای لاغر كردن پسران جوان تاثیر بسیار بهتری در مقایسه با تمرینات شدید دارد.


در تستهای تمرینی 30 پسر چاغ یا لاغر 12 ساله، محققان فرانسوی دریافتند كه پسران چاق هنگامی كه با شدت متوسطی تمرین می كنند، چربی بیشتری می سوزانند. مثل دوچرخه سواری بر روی سطح صاف.

هنگامی كه فعالیت بسیار شدید می شود ، بدن آنها در مقایسه با پسرانی كه دارای وزن متعادل هستند اساساً از چربی كمتری استفاده می كند یافته ها نشان می دهد ، تمرین با شدت پایین می تواند بهترین راه برای سوزاندن چربی بدن در پسران چاق می باشد.

برای این تحقیق ، محققان به سرپرستی دكتر گایتر زانكین از دانشگاه اوپال كوست در شهر دانكرك ، 30 پسر بچه را در حین پدال زدن بر روی دوچرخه ثابت مورد بررسی قرار دادند كه فشار تمرین را آرام آرام افزایش می دادند. در طول این آزمایشات، محققان میزان اكسیژنی را كه در عمل دم فرو می كشند و همچنین میزان دی اكسید كربن بازدم شده را اندازه گرفتند كه این كار به آنان اجازه داد تا میزان سوخت چربی در شدت تمرینی مورد نظر را تخمین بزنند. محققان دریافتند كه در شدتهای پایینتر، پسران لاغر و چاق، چربی را به میزان یكسانی می سوزانند. اما در سطوح بالاتری از شدت، میزان سوخت چربی در پسران چاق كمتر از پسران لاغر می شود. علاوه بر این پسران چاق، میزان بیشینه سوخت چربی را در شدتهای پایین تمرین نشان داده اند.

براساس تحقیقات تیم دكتر زانكین، علت این اختلاف كلی می تواند مربوط به عملكرد عضلات باشد. عضلات افراد چاق دارای درصد بالاتری از فیبرهای عضلانی با خاصیت انقباض سریع باشد كه بیشتر از كربوهیدراتها بعنوان سوخت استفاده می كنند. همچنین عضلات افراد چاق درصد پایینتری از فیبرهای عضلانی با خاصیت انقباض كند می باشد كه از چربی بعنوان سوخت استفاده می كنند. این تعادل عضلانی- فیبری می تواند میزان سوزاندن چربی در افراد چاق را در طول تمرینات شدید ، محدود كند. برای این یافته ها هر دلیلی می تواند وجود داشته باشد اما محققان پیشنهاد می كنند كه بچه های چاق با انجام تمرینات ملایم در مقایسه با تمرینات شدید، عملكرد بهتری از خود نشان می دهند.