هم آنتي اكسيدان است شايد توضيح و تفسير نقش آنتي اكسيدان ها و تأكيد روي اهميت آنها به حد كافي انجام نشده باشد در حالي كه بدن براي مبارزه با راديكال هاي آزاد كه از تمرين، روحيه خراب، شرايط بد كاري و... توليد مي*شوند به آنتي اكسيدان ها نياز وافر دارد. شايد توضيح و تفسير نقش آنتي اكسيدان ها و تأكيد روي اهميت آنها به حد كافي انجام نشده باشد در حالي كه بدن براي مبارزه با راديكال هاي آزاد كه از تمرين، روحيه خراب، شرايط بد كاري و... توليد مي شوند به آنتي اكسيدان ها نياز وافر دارد.
ala هم آنتي اكسيدان است
آنتي اكسيدان ها از جمله مكمل هايي هستند كه مورد بيشترين كم توجهي واقع شده اند. متقاعدكردن يك بدنساز خيلي جدي در خريداري كردن مكملي كه شايد در طول سال او را از بالاكشيدن آب بيني اش كمك كند كاري بس دشوار و سخت است. اما همان فرد را مي بينيد كه پول زيادي براي خريد كراتين، پودرهاي پروتئيني و... خرج مي كند.
بايد بدانيد كه برخي از آنتي اكسيدان ها ممكن است ريكاوري بعد از تمرين را تسهيل كرده، اثر آنابوليك انسولين را افزايش داده و از كاهش سنتز پروتئين كه ممكن است از تمرين حاصل شود جلوگيري به عمل مي آورند.
وقتي كه تمرين مي كنيد، فاكتورهاي رشد آزاد مي شوند، هورمون هاي آنابوليك هم سطح شان بيشتر مي شود كه در نتيجه عضلات تان بزرگتر مي شوند، پاسخ آنابوليك بدن به تمرين الزاماً به واسطه توليد راديكال هاي آزاد بهترين پاسخ نيست و اين موضوعي است كه بايد مورد بحث واقع شود. تمرين باعث افزايش توليد راديكال هاي آزاد مي شود كه مي تواند به سلول ها لطمه وارد كند. بررسي هاي اخير نشان داده اند كه راديكال هاي آزاد هم چنين مي توانند مقدار سنتز پروتئين عضلات اسكلتي را كاهش دهند.
بنابر اعتقاد دانشمندان، افزايش سطح راديكال هاي آزاد مي تواند باعث تخريب عضلات شود...
پيش از آنكه دچار استرس شويد، اين نكته را بدانيد بد نيست: گرچه تمرين در كوتاه مدت راديكال هاي آزاد را در بدن افزايش مي دهد اما در واقع در بلندمدت موجب مي شود دفاع طبيعي آنتي اكسيداني بدن در مقابل آنها افزايش يابد.
به عنوان يك بدنساز هر يك از شما مي خواهيد كه 24 ساعت از 7 روز هر هفته را در وضعيت آنابوليك باشيد.
در تلاش براي از سر راه برداشتن موانع عضله سازي، كوچكترين نكات را نيز تحت نظر داشته باشيد. بنابراين احتمالاً منطقي است كه از يك مكمل آنتي اكسيداني ها در كنار رژيم غذايي خود بهره ببريد. مثلاً از ala يا همان آلفاليپويك اسيد بعد از تمرين استفاده كنيد. ala به جلوگيري از كاهش سنتز پروتئين (كه شايد طي افزايش توليد راديكال هاي آزاد به وقوع بپيوندند) كمك كرده، عملكرد انسولين را در بدن بهبود مي دهد و ريكاوري بدن را از تمرين تسهيل مي سازد.
بدنسازان عمدتاً براي كسب بهترين نتايح از ala، 100 الي 400 ميلي*گرم از آن را همراه با وعده بعد از تمرين خود مصرف مي كنند كه اگر مي خواهيد از آن استفاده كنيد با پزشك مشورت كنيد.