سلام من الان دارم از این برنامه بدن سازی استفاده میکنم که نوشته اقای صادق هدایت هست دارم باوزنه های 5کیلویی کارمیکنم حدود یه ماهی میشه
میخواستم بدونم برای ماه سوم که میگن باید برنامه تغییر کنه.چه...